Nawigacja
Menu główne
· Strona główna
· Nasza Parafia
· Nabożeństwa w naszej Parafii
· Kancelaria parafialna
· Patronka naszej Parafii
· Galeria
Informacje
· Ogłoszenia duszpasterskie
· Intencje mszalne
· Liturgia dnia
· Historia Parafii
· Mapka
· Kontakt
Sakramenty święte w parafii
· Chrzest święty
· Bierzmowanie
· Małżeństwo
· Pogrzeb
Miłosierdzie Boże
· Jan Paweł II w Łagiewnikach 2002
· Nowenna do Bożego Miłosierdzia
· Filmy o Bożym Miłosierdziu
· O Obrazie
· O Akcie zawierzenia
· O świętych
· Modlitwy o nawrócenie i wyjście z nałogu
· Litanie
· Koronka do Bożego Miłosierdzia
· Godzina Miłosierdzia
Do posłuchania
· Akatyst ku czci Bogarodzicy
· Biblia w formacie mp3
Nabożeństwa i modlitwy
· Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej
· Szturmówka do świętych Aniołów
· Droga Światła
· Modlitwa do świętego Józefa
· Egzorcyzm do św. Michała Archanioła
· Modlitwa w chorobie
· Modlitwa po powrocie do zdrowia
· Modlitwa dla osób w podeszłym wieku
· Modlitwa o zbawienne użycie czasu
· Modlitwa o dobrego męża/dobrą żonę
Grupy Parafialne
· Grupy Parafialne
Administracja
· Logowanie

Linki
Expander

LitanieLitania do Miłosierdzia Bożego


Litania pochodzi z Dzienniczka św. Siostry Faustyny


Miłosierdzie Boże, wtryskujące z łona Ojca – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z Trójcy Przenajświętszej – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych – ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei – ufamy Tobie.

Baranku Boży, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy św. – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami.

K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W: Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.

Módlmy się:
Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.


Litania do św. Faustyny


Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami.
Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia Ojca niebieskiego – módl się za nami.
Święta Faustyno, pokorna służebnico Jezusa – Wcielonego Miłosierdzia;
Święta Faustyno, posłuszne narzędzie Ducha Pocieszyciela;
Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia;
Święta Faustyno, powiernico orędzia o miłosierdziu Bożym;
Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego;
Święta Faustyno, wielka apostołko miłosierdzia Bożego;
Święta Faustyno, szafarko Boga bogatego w miłosierdzie;
Święta Faustyno, darze Boga dla całego świata;
Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu;
Święta Faustyno, wielbiąca Boga w tajemnicy Wcielenia;
Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmartwychwstania Pana;
Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego krzyża;
Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych;
Święta Faustyno, zjednoczona z Oblubieńcem w swej duszy;
Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi;
Święta Faustyno, miłująca Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa;
Święta Faustyno, mocna prawdziwą wiarą;
Święta Faustyno, wytrwała niezłomną nadzieją;
Święta Faustyno, płonąca gorącą miłością;
Święta Faustyno, piękna prawdziwą pokorą;
Święta Faustyno, prosta dziecięcą ufnością;
Święta Faustyno, wzorze pełnienia woli Bożej;
Święta Faustyno, przykładzie ofiarnej służby;
Święta Faustyno, opiekunko troskliwa dusz kapłańskich i zakonnych;
Święta Faustyno, ochrono przed złem ludzi młodych i dzieci;
Święta Faustyno, nadziejo upadających i zrozpaczonych;
Święta Faustyno, umocnienie chorych i cierpiących;
Święta Faustyno, wspierająca ufność w sercach konających;
Święta Faustyno, ofiarująca się za grzeszników;
Święta Faustyno, zatroskana o zbawienie wszystkich ludzi;
Święta Faustyno, orędowniczko cierpiących w czyśćcu;
Święta Faustyno, prosząca o miłosierdzie Boga dla całego świata.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święta Faustyno.
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu orędzie Miłosierdzia.

Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i posłannictwa świętej Faustyny i za jej wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w postawie ufności wobec Ciebie i miłosierdzia względem bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


Litania do bł. Jana Pawła II


Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami.
Błogosławiony Janie Pawle, – módl się za nami.
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie;
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka;
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem;
Całkowicie oddany Maryi;
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych;
Następco Piotra i Sługo sług Bożych;
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary;
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań;
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej;
Gorliwy Miłośniku Eucharystii;
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi;
Misjonarzu wszystkich narodów;
Świadku wiary, nadziei i miłości;
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych;
Apostole pojednania i pokoju;
Promotorze cywilizacji miłości;
Głosicielu Nowej Ewangelizacji;
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię;
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia;
Papieżu Bożego miłosierdzia;
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary;
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba;
Bracie i Mistrzu kapłanów;
Ojcze osób konsekrowanych;
Patronie rodzin chrześcijańskich;
Umocnienie małżonków;
Obrońco nienarodzonych;
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych;
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży;
Dobry Samarytaninie dla cierpiących;
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych;
Głosicielu prawdy o godności człowieka;
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu;
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata;
Uosobienie pracowitości;
Zakochany w krzyżu Chrystusa;
Przykładnie realizujący powołanie;
Wytrwały w cierpieniu;
Wzorze życia i umierania dla Pana;
Upominający grzeszników;
Wskazujący drogę błądzącym;
Przebaczający krzywdzicielom;
Szanujący przeciwników i prześladowców;
Rzeczniku i obrońco prześladowanych;
Wspierający bezrobotnych;
Zatroskany o bezdomnych;
Odwiedzający więźniów;
Umacniający słabych;
Uczący wszystkich solidarności.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, błogosławiony Janie Pawle.
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz
Nick:

Kod potwierdzający: