Nawigacja
Menu główne
· STRONA GŁÓWNA
· Informacje o Parafii
· Nabożeństwa w naszej Parafii
· Kancelaria parafialna
· Patronka naszej Parafii
· Historia Parafii
· Monografia naszej Parafii
· Mapka
· Kontakt
Galerie
· GALERIE ZDJĘĆ
Ogłoszenia i intencje
· Ogłoszenia duszpasterskie
· Intencje mszalne
· Informacje diecezjalne
Sakramenty święte w parafii
· Chrzest święty
· Pierwsza Komunia św.
· Bierzmowanie
· Małżeństwo
· Pogrzeb
Grupy Parafialne
· Duszpasterska Rada Parafialna
· Służba Liturgiczna
· Róże Różańcowe
Administracja
· Logowanie

Linki

Linki

Linki

Linki

Małżeństwo

Uwagi wstępne:

Miejscem zawierania małżeństwa powinna być parafia zamieszkania jednego z narzeczonych. W przypadku zawierania związku małżeńskiego poza parafiami zamieszkania narzeczonych potrzebna jest pisemna zgoda proboszcza z parafii jednego z narzeczonych.

Osoby, które wyjechały z parafii za granicę z zamiarem pozostania tam na stałe, lub ich pobyt przedłużył się do 5 lat straciły dotychczasowe zamieszkanie kanoniczne w Polsce. Do godziwości zawarcia małżeństwa w parafii pochodzenia potrzebna jest zgoda ordynariusza lub proboszcza jednego z narzeczonych. Nawet jeżeli ktoś posiada urzędowe zameldowanie w swojej parafii.

Sugerujemy wcześniejsze zarezerwowanie w parafii terminu ślubu (nawet ok. 6 miesięcy lub więcej), gdyż w niektórych okresach roku mogą być trudności z ustaleniem dogodnej godziny, ze względu na dużą ilość par. W celu rozpoczęcia formalności związanych ze ślubem Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii Parafii, w której ślub będzie zawierany, najpóźniej 3 miesiące przed terminem ślubu.


Na pierwsze spotkanie w kancelarii Narzeczeni powinni przynieść:

1. Dowody osobiste.

2. Pełne metryki Chrztu z Parafii, gdzie ten Sakrament został udzielony (dotyczy osób ochrzczonych poza Parafią, w której prowadzone są sprawy ślubne). Metryka jest ważna 6 miesięcy od daty wydania.

3. Metryki Sakramentu Bierzmowania (jeśli nie ma o nim adnotacji na metryce Chrztu, a było udzielone poza Parafią, w której prowadzone są sprawy ślubne).

4. Indeks katechizacji (jeśli został wcześniej wydany) lub świadectwo szkolne z najstarszej klasy z oceną z religii.

5. W przypadku osób owdowiałych – akt zgonu z USC i świadectwo zgonu z Parafii, w której odbył się pogrzeb byłego Małżonka.

W późniejszym terminie należy dostarczyć:

1. Świadectwo ukończenia katechez przedmałżeńskich (Jeśli nauki przedślubne zostały już ukończone, to zaświadczenie proszę przynieść na pierwsze spotkanie).

Informacje dotyczące katechez można uzyskać u Księdza Proboszcza oraz na stronie internetowej: www.diecezja.pl

2. Dokumenty z USC do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne 6 miesięcy, więc nie należy ich pobierać w USC wcześniej, niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu).

3. Potwierdzenie wygłoszonych zapowiedzi (jeżeli przynajmniej jeden z narzeczonych jest spoza naszej Parafii).

4. W przypadku osoby innej wiary pisemna zgoda na chrześcijańskie wychowanie potomstwa. Sprawy te prowadzone są przez Kurię Metropolitalną, stąd też termin ślubu może ulec zmianie.