Nawigacja
Menu główne
· STRONA GŁÓWNA
· Informacje o Parafii
· Nabożeństwa w naszej Parafii
· Kancelaria parafialna
· Patronka naszej Parafii
· Historia Parafii
· Monografia naszej Parafii
· Mapka
· Kontakt
Galerie
· GALERIE ZDJĘĆ
Ogłoszenia i intencje
· Ogłoszenia duszpasterskie
· Intencje mszalne
· Informacje diecezjalne
Sakramenty święte w parafii
· Chrzest święty
· Pierwsza Komunia św.
· Bierzmowanie
· Małżeństwo
· Pogrzeb
Grupy Parafialne
· Duszpasterska Rada Parafialna
· Służba Liturgiczna
· Róże Różańcowe
Administracja
· Logowanie

Linki

Linki

Linki

Linki

Duszpasterska Rada Parafialna

Czuwanie podczas adoracji przy Grobie 2023:

23:00-00:00

Tadeusz Kostrz

 

00:00-1:00

Tadeusz Kostrz

Józef Jałocha

1:00-2:00

Wiesław Małopolski

Józef Jałocha

2:00-3:00

Andrzej Romek

Jacek Dyna

3:00-4:00

Andrzej Romek

Jacek Dyna

4:00-5:00

Tadeusz Seweryn

Sebastian Czort

5:00-6:00

Zbigniew Kapera

Jan Seweryn

6:00-7:00

Adam Berski

Monika Majka

 

Duszpasterska Rada Parafialna parafii pw. św. Marii Magdaleny w Krakowie – Kosocicach powołana na lata 2021 – 2024

 

Członkowie z urzędu:

Ks. proboszcz

Robert KUMELA

 

 

Grzegorz DMYTRZAK

 

 

Danuta FLOREK

 

 

Michał SOJKA

 

  Marek STODOLAK  

Członkowie z wyboru:

Rejon Kosocice

Andrzej AUGUSTYNEK

50 głosów

 

Zbigniew KAPERA

85 głosów

 

Jan SEWERYN

62 głosy

Rejon Rajsko

Sebastian CZORT

56 głosów

  Tadeusz KOSTRZ  

 

Tadeusz SEWERYN

60 głosów

Rejon Soboniowice

Jacek DYNA

79 głosów

 

Wiesław MAŁOPOLSKI

48 głosów

 

Andrzej ROMEK

68 głosów

Członkowie z nominacji proboszcza:

 

Adam BERSKI

 

 

Mikołaj BUDNIAK

 

  Zbigniew FEJKLOWICZ  

 

Józef JAŁOCHA

 

 

Monika MAJKA

 

 

 

***

 

 

STATUT DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

1. Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich.

2. Rada winna w miarę możliwości reprezentować całą parafię według wieku, zawodu, terenu.

3. Ilość członków Rady ma być dostosowana do wielkości parafii, nie powinna jednak przekraczać liczby 30 osób. Większość Rady z zasady mają stanowić świeccy.

4. W składa Rady wchodzą:
A. z urzędu:
a) w parafiach do dziesięciu tysięcy wiernych: kapłani pracujący przy kościele parafialnym i osoby prowadzące katechezę w parafii; w przypadku parafii większych: wybrani przez nich reprezentanci w liczbie pięciu osób, w tym dwóch kapłanów
b) rektorzy kościołów i kaplic położonych na terenie parafii
c) przedstawicielki zakonów żeńskich zatrudnione w duszpasterstwie na terenie parafii, wyznaczone przez przełożoną w porozumieniu z proboszczem;
B. z nominacji proboszcza: 1/3 składu Rady, po konsultacji z innymi duszpasterzami; C. z wyborów dokonanych przez ogół parafian: połowa składu Rady.

5. Spotkania Rady odbywają się zasadniczo raz na kwartał, z wyjątkiem okresu wakacyjnego, w terminie wyznaczonym przez proboszcza. Przewodniczy im osobiście proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca.

6. Księga protokołów spotkań Rady podlega wizytacji dziekańskiej.

7. Spośród członków Rady można wybrać większością głosów kilka osób, do których będzie należało przygotowane spotkań i projektowanie programu pracy. Każdy członek Rady może wnieść pod obrady temat, jaki uważa za godny dyskusji. W miarę potrzeby Rada może pracować w sekcjach.

8. Głos Rady ma charakter doradczy, a opinię swą Rada wyraża kolegialnie. Decyzję podejmuję proboszcz, biorąc pod uwagę normy prawa powszechnego i partykularnego oraz zdanie Rady i wszystkie okoliczności mające wpływ na celowość i skuteczność działania duszpasterskiego. Jeżeli w decyzji proboszcz odstępuje od zdania większości członków Rady, winien podać racje swego postępowania.

9. Rada jest instytucją stałą, ale kadencja jej członów trwa trzy lata, przy czym nowy proboszcz ma prawo zmienić skład Rady. Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, a także trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach Rady, powoduje pozbawienie członkostwa po uprzedniej konsultacji z Radą. Istnieje możliwość powołania w razie potrzeby nowych członków Rady, zawsze jednak zgodnie z postanowieniem zawartym w punkcie 4 niniejszego statutu.

10. Proboszcz jest zobowiązany informować wspólnotę parafialną o zamierzonych spotkaniach Rady oraz o ich przebiegu i ustaleniach duszpasterskich.

+ Franciszek kard. Macharski
Ks. Jan Dyduch, kanclerz
Kraków, dnia 7 grudnia 1995 r.