Nawigacja
Menu główne
· STRONA GŁÓWNA
· Informacje o Parafii
· Nabożeństwa w naszej Parafii
· Kancelaria parafialna
· Patronka naszej Parafii
· Historia Parafii
· Monografia naszej Parafii
· Mapka
· Kontakt
Galerie
· GALERIE ZDJĘĆ
Ogłoszenia i intencje
· Ogłoszenia duszpasterskie
· Intencje mszalne
· Informacje diecezjalne
Sakramenty święte w parafii
· Chrzest święty
· Pierwsza Komunia św.
· Bierzmowanie
· Małżeństwo
· Pogrzeb
Grupy Parafialne
· Duszpasterska Rada Parafialna
· Służba Liturgiczna
· Róże Różańcowe
Administracja
· Logowanie

Linki

Linki

Linki

Linki

Patronka naszej Parafii

ŚWIĘTA MARIA MAGDALENA - PATRONKA NASZEJ PARAFIIWedług biblijnej relacji Maria pochodziła z Magdali - "wieży ryb" nad Jeziorem Galilejskim, ok. 4 km na północny zachód od Tyberiady. Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów (Mk 16, 9; Łk 8, 2). Odtąd włączyła się ona do grona Jego słuchaczy i wraz z innymi niewiastami troszczyła się o wędrujących z Nim ludzi.

Po raz drugi wspominają o niej Ewangeliści pisząc, że była ona obecna podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa (Mk 15, 40; Mt 27, 56; J 19, 25) oraz zdjęcia Go z krzyża i pogrzebu. Maria Magdalena była jedną z trzech niewiast, które udały się do grobu, aby namaścić ciało Ukrzyżowanego, ale grób znalazły pusty (J 20, 1). Kiedy Magdalena ujrzała kamień od grobu odwalony, przerażona, że Żydzi zbezcześcili ciało ukochanego Zbawiciela, wyrzucając je z grobu w niewiadome miejsce, pobiegła do Apostołów i powiadomiła ich o tym. Potem sama ponownie wróciła do grobu Pana Jezusa. Zmartwychwstały Jezus ukazał jej się jako ogrodnik (J 20, 15). Ona pierwsza powiedziała Apostołom o Chrystusie, że On żyje (Mk 16, 10; J 20, 18).

Nie wiemy, co św. Łukasz miał na myśli, kiedy napisał o Marii Magdalenie, że Pan Jezus wypędził z niej siedem złych duchów. Św. Grzegorz I Wielki utożsamiał Marię Magdalenę z jawnogrzesznicą, o której na innym miejscu pisze tenże Ewangelista (Łk 7, 36-50), jak też z Marią, siostrą Łazarza, o której pisze św. Jan, że podobnie jak jawnogrzesznica u św. Łukasza, obmyła nogi Pana Jezusa wonnymi olejkami (J 11, 2). Współcześni bibliści, idąc za pierwotną tradycją i za ojcami Kościoła na Wschodzie, uważają jednak, że imię Maria miały trzy niewiasty nie mające ze sobą bliższego związku. Dotąd tak w liturgicznych tekstach, jak też w ikonografii Marię Magdalenę zwykło się przedstawiać w roli Łukaszowej jawnogrzesznicy, myjącej nogi Pana Jezusa. Najnowsza reforma kalendarza liturgicznego wyraźnie odróżnia Marię Magdalenę od Marii, siostry Łazarza, ustanawiając ku ich czci osobne dni wspomnienia. Marię Magdalenę nieraz utożsamiano także z Marią Egipcjanką, nierządnicą (V w.), która po nawróceniu miała żyć jako pustelnica nad Jordanem.

Kult św. Marii Magdaleny jest powszechny w Kościele tak na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Ma swoje sanktuaria, do których od wieków licznie podążają pielgrzymi. W Efezie pokazywano jej grób i bazylikę wystawioną nad nim ku jej czci. Kiedy zaś Turcy zawładnęli miastem, miano jej relikwie przenieść z Efezu do Konstantynopola za cesarza Leona Filozofa (886-912). Kiedy krzyżowcy opanowali Konstantynopol (1202-1261), mieli przenieść relikwie Marii Magdaleny do Francji, do Vezelay, gdzie do dnia dzisiejszego doznają czci. We Francji jest jeszcze jedno sanktuarium św. Marii Magdaleny, w La Saint Baume, gdzie według legendy miała mieszkać przez 30 lat w jaskini jako pustelnica i pokutnica, kiedy ją w dziurawej łódce na pełne morze wywieźli Żydzi.

Maria Magdalena jest patronką zakonów kobiecych; Prowansji, Sycylii, Neapolu; dzieci, które mają trudności z chodzeniem, fryzjerów, kobiet, osób kuszonych, ogrodników, studentów i więźniów.

W ikonografii św. Maria Magdalena przedstawiana jest według tradycji, która utożsamiła ją z innymi Mariami. Ukazywana w długiej szacie z nakrytą głową; w bogatym książęcym wschodnim stroju lub jako pokutnica, której ciało osłaniają długie włosy; w malarstwie barokowym ukazywana bez odzieży lub półnago. Jej atrybutami są: dyscyplina, instrumenty muzyczne, krucyfiks, księga - znak jej misyjnej działalności, naczynie z olejkiem, kadzielnica, gałązka palmowa, czaszka, włosiennica, zwierciadło.


MODLITWA DO ŚW. MARII MAGDALENY


Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości. Spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa Zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale.

Który z Tobą żyje i kroluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.LITANIA DO ŚW. MARII MAGDALENY


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Magdaleno, u Boga Ojca Wszechmogącego, oręduj za nami
Święta Magdaleno, u Jezusa Syna Bożego, oręduj za nami
Święta Magdaleno, u Ducha Uświęciciela, oręduj za nami
Święta Magdaleno, jasna Gwiazdo Magdali, oręduj za nami
Święta Magdaleno, skazana na ukamienowanie, oręduj za nami
Święta Magdaleno, wyrwana z rąk prześladowców, oręduj za nami
Święta Magdaleno, dostępująca przebaczenia grzechów, oręduj za nami
Święta Magdaleno, siostro Marty i Łazarza, oręduj za nami
Święta Magdaleno, wypraszająca wskrzeszenie brata, oręduj za nami
Święta Magdaleno, goszcząca u Szymona, oręduj za nami
Święta Magdaleno, obmywająca stopy Zbawiciela, oręduj za nami
Święta Magdaleno, namaszczająca Jezusa drogim olejkiem, oręduj za nami
Święta Magdaleno, bolejąca z Maryją pod Krzyżem, oręduj za nami
Święta Magdaleno, wierna swemu Mistrzowi, oręduj za nami
Święta Magdaleno, spiesząca do Grobu Odkupiciela, oręduj za nami
Święta Magdaleno, pierwszy świadku Zmartwychwstania, oręduj za nami
Święta Magdaleno, zwiastunie niezwykłej nowiny, oręduj za nami
Święta Magdaleno, Apostołko Apostołów, oręduj za nami
Święta Magdaleno, żarliwa uczennico Chrystusa, oręduj za nami
Święta Magdaleno, pałająca Bożą miłością, oręduj za nami
Święta Magdaleno, wrzucona w morską głębinę, oręduj za nami
Święta Magdaleno, szczęśliwie dobijająca do brzegu, oręduj za nami
Święta Magdaleno, wytrwała pustelnico, oręduj za nami
Święta Magdaleno, zwierciadło pokuty, oręduj za nami
Święta Magdaleno, głosząca miłosierdzie Boże, oręduj za nami
Święta Magdaleno, nasza wielka Patronko, oręduj za nami
Święta Magdaleno, jedność Kościołowi Chrystusowemu, wypraszaj u Boga
Święta Magdaleno, gorliwość duchowieństwu, wypraszaj u Boga
Święta Magdaleno, powołania kapłańskie i zakonne, wypraszaj u Boga
Święta Magdaleno, wytrwałość w wyznawaniu wiary, wypraszaj u Boga
Święta Magdaleno, umiłowanie Dobrej Nowiny, wypraszaj u Boga
Święta Magdaleno, łaskę zachowania przykazań, wypraszaj u Boga
Święta Magdaleno, pokój wszystkim narodom, wypraszaj u Boga
Święta Magdaleno, mądrość kierującym państwami, wypraszaj u Boga
Święta Magdaleno, dobrobyt Ojczyźnie, wypraszaj u Boga
Święta Magdaleno, szacunek dla każdego życia, wypraszaj u Boga
Święta Magdaleno, właściwe użycie darów nieba, wypraszaj u Boga
Święta Magdaleno, urodzaje i obfite plony, wypraszaj u Boga
Święta Magdaleno, oddalenie nieszczęść i kataklizmów, wypraszaj u Boga
Święta Magdaleno, trwałość i zgodę w rodzinach, wypraszaj u Boga
Święta Magdaleno, nawrócenie zatwardziałym grzesznikom, wypraszaj u Boga
Święta Magdaleno, siły i zdrowie chorym, wypraszaj u Boga
Święta Magdaleno, świętość dla naszej parafii, wypraszaj u Boga
Święta Magdaleno, łaski potrzebne każdemu do zbawienia, wypraszaj u Boga
Święta Magdaleno, szczęśliwą godzinę naszej śmierci, wypraszaj u Boga
Święta Magdaleno, nagrodę wieczną wszystkim zmarłym, wypraszaj u Boga


Ksiądz: Módl się za nami Święta Mario Magdaleno,

Wierni: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Ksiądz: Módlmy się.

Święta Mario Magdaleno, wysłuchaj prośby tych, którym patronujesz, + zanieś je przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego, a jeśli są zgodne z wolą Bożą, wyproś ich spełnienie, * abyśmy trwając w wierności Ojcu Niebieskiemu, po życiu doczesnym, otrzymali wieniec chwały. Przez Chrystusa Pana naszego.
Wierni: Amen.


"Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła"


Módlmy się:

Miłosierny Boże, który przez życie św Marii Magdaleny ukazałeś nam wzór drogi nawrócenia, miłości i pokuty spraw abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli rodzić się do życia w Chrystusie i opłakując dawne winy doskonalić się w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.PIEŚNI O ŚW. MARII MAGDALENIE


1.
Na wszystkich portretach płacze
i długie malują jej włosy.
Patronko ognia, który w nas płonie,
głodu, któremu nigdy nie dosyć.
Gwiazdo naszych codziennych powrotów,
Magdaleno płacząca przed Mistrzem,
daj wędrowcom swą ufność i pokój,
bo jest dobroć silniejsza nad wszystko.
Bo jest miłość aż taka ogromna,
bo jest ręka aż tak miłosierna,
i każdego przygarnąć gotowa,
dobroć Ojca naszego niezmierna.

Trzeba tylko zapłakać gorąco,
i szukać tak niestrudzenie.
I do nas rankiem przyjdzie ogrodnik,
radość nam niosąc jak Magdalenie.
Gwiazdo naszych codziennych powrotów,
Magdaleno płacząca przed Mistrzem,
daj wędrowcom swą ufność i pokój,
bo jest dobroć silniejsza nad wszystko.
Bo jest miłość aż taka ogromna,
bo jest ręka aż tak miłosierna,
i każdego przygarnąć gotowa,
dobroć Ojca naszego niezmierna.


2.
Maria Magdalena w świecie się kochała,
grzesznicą, wszetecznicą przez długi czas trwała.
Żyła w ten czas na świecie, gdy się już narodził
Jezus Chrystus, Syn Boży w judzkiej ziemi chodził.
Z trafunku szła w bożnicę słuchać słowa Jego,
a Pan uczył pokory, przystała do Niego.
I tak świat porzuciwszy, wszystkie marne stroje,
łańcuchy i manele, kosztowne pokoje.