Nawigacja
Menu główne
· STRONA GŁÓWNA
· Informacje o Parafii
· Nabożeństwa w naszej Parafii
· Kancelaria parafialna
· Patronka naszej Parafii
· Historia Parafii
· Monografia naszej Parafii
· Mapka
· Kontakt
Galerie
· GALERIE ZDJĘĆ
Ogłoszenia i intencje
· Ogłoszenia duszpasterskie
· Intencje mszalne
· Informacje diecezjalne
Sakramenty święte w parafii
· Chrzest święty
· Pierwsza Komunia św.
· Bierzmowanie
· Małżeństwo
· Pogrzeb
Grupy Parafialne
· Duszpasterska Rada Parafialna
· Służba Liturgiczna
· Róże Różańcowe
Administracja
· Logowanie

Linki

Linki

Linki

Linki

Kalendarium
ok. 1200 r. – powstaje parafia w Kosocicach, obejmująca: Barycz, Luboniową, Strzałkowice, Rajsko, Piaski Małe, Siarczaną Górę i Zbydniowice

przed 1238 r. – Kosocice są własnością rycerską

1238 r. – komes Jaszko darowuje Kosocice klasztorowi benedyktynek w Staniątkach

1325 r. – najstarsza źródłowa wiadomość o istnieniu parafii i kościoła p. w. Marii Magdaleny w Kosocicach

koniec XIV w. – Kosocice są własnością szlachecką

1547 r. – notatka o budowie murowanej zakrystii przy kościele w Kosocicach przez ks. Wargowskiego, a także ufundowanie przez niego dzwonu „Christus rex foris venit in pace et homo factus est”

1606 r. – ks. Kuzielowski (Guzelowski?) funduje parafii mniejszy dzwon, nie ma go dzisiaj – został zarekwirowany przez wojsko w 1916 r.

1640 r. – dekret w sprawie dziesięcin dla kościoła w Kosocicach od wsi Rajsko

1644, 1673 r. – dekret w sprawie dziesięcin dla kościoła w Kosocicach od wsi Sotoniowa

1717 r. – budowa drewnianego kościoła w Kosocicach z fundacji Piotra Dembińskiego, właściciela dóbr kosocickich

1727 r. 26 III – konsekracja kościoła przez bpa krakowskiego Michała Kunickiego

1885–1890 r. – w pobliżu kościoła wybudowano dwa forty należące do pierścienia fortyfikacji obronnych Krakowa

1910 r. – pożar kościoła, ocalały jedynie murowana zakrystia i dzwonnica

1918 r. – parafia stawia drewniany kościół – barak, w którym odprawiane są nabożeństwa

1923 r. 9 IX – rozpoczęcie pracy duszpasterskiej przez ks. proboszcza Stanisława Mizię

1932 r. 2 X – położenie fundamentów pod nowy kościół

1933. 18. VI – poświęcenia kamienia węgielnego pod świątynię dokonuje metropolita krakowski ks. arcybiskup Adam Sapieha

1934–1936 – budowa nowego, murowanego kościoła

1934–1938 – parafianie fundują oryginalną Drogę Krzyżową

1959 r. – ufundowano dzwon „Maria Magdalena” poświęcony przez ks. biskupa Karola Wojtyłę. Remont organów, budowanie nowego ołtarza głównego, wg projektu M. Stobierskiego

1961 r. 7 V – świątynię i jej 3 ołtarze konsekruje ks. biskup Karol Wojtyła

1976–1992 – poszerzenie cmentarza, ufundowanie nowych ławek, budowa kaplicy cmentarnej i nowej plebani, malowanie kościoła

1994–1995 – wykonanie ogrodzenia cmentarza oraz parkingu przy kościele

1996–1997 – remont wieży, sygnaturki i organów

2002–2004 – remont kapitalny dachu kościoła oraz elewacji prezbiterium i nawy głównej, renowacja witraży w nawie głównej

2003 r. – remont kapitalny kaplicy w Soboniowicach

2005 r. – renowacja witraży z Drogą Krzyżową

Histroria Parafii | Historia Parafii 1 | Opis Świątyni | Opis Świątyni 1
Opis Świątyni 2 | Opis Świątyni 3 | Kalendarium